Bobrza ciekawostki

We wsi Bobrza pod Kielcami znajdują się pozostałości Zakładów Wielkopiecowych zbudowanej w latach 1828-1831. Jak dojechać?

Czytaj więcej