Oblęgorek

Oblęgorek

Henryk Sienkiewicz mieszkał w Oblęgorku od 1902 roku do sierpnia 1914 roku. Oblęgorek – pytania i odpowiedzi, ciekawostki