Park Narodowy “Bory Tucholskie”

paź 12, 2023 | ciekawe miejsca, rezerwaty | parki, woj. pomorskie

Park Narodowy "Bory Tucholskie"

Park Narodowy “Bory Tucholskie” to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych obszarów chronionych w Polsce. Jest to jedyny park narodowy na terenie województwa pomorskiego oraz jeden z największych obszarów leśnych w kraju.

Lokalizacja: Równina Charzykowska, woj. pomorskie (Polska)

współrzędne: 53°49′N 17°34′E

Park Narodowy “Bory Tucholskie” ciekawostki


1. Powstanie parku

Park Narodowy “Bory Tucholskie” założony został 1 lipca 1996 roku.

2. Siedziba parku

Siedziba Parku Narodowego “Bory Tucholskie” znajduje się we wsi Charzykowy.

3. Unikalny krajobraz

Bory Tucholskie to jedne z największych kompleksów leśnych w Polsce. Charakteryzują się one głównie sosnowymi drzewostanami, którym towarzyszą liczne jeziora, torfowiska i bagna.

4. Symbol parku

Symbolem Parku Narodowego “Bory Tucholskie” jest ptak głuszec.

5. Starodrzew

W Borach Tucholskich można znaleźć drzewa, które mają nawet 200 lat.

6. Lista UNESCO

W 2010 roku Park Narodowy “Bory Tucholskie” wpisany został na listę światowych rezerwatów biosfery UNESCO.

7. Różnorodność zwierząt

W parku żyje wiele rzadkich i chronionych gatunków zwierząt, w tym żółw błotny, bocian czarny czy ryś euroazjatycki.

8. Kraina jezior

Na terenie parku znajduje się wiele jezior, z których największe to Jezioro Ostrowite. Wiele z tych akwenów ma charakter dystroficzny, co oznacza, że mają bardzo kwasowe wody.

9. Torfowiska

W Borach Tucholskich występują torfowiska wysokie, które są miejscem życia dla wielu rzadkich gatunków roślin, takich jak rosiczka okrągłolistna.

10. Pradawne ślady

Choć Bory Tucholskie są głównie znane jako obszar naturalny, to przez wieki były też miejscem osiedlania się ludzi. W okolicach parku znajdują się ślady po dawnych osadach i grodziskach.

10. Meteoryt Morasko

W pobliżu Borów Tucholskich, w okolicach miejscowości Morąg, w 2012 roku odnaleziono fragmenty meteorytu. Chociaż nie jest to bezpośrednio związane z parkiem, to pokazuje bogatą historię geologiczną tego regionu.

zobacz: Meteoryt ciekawostki

10. Edukacja ekologiczna

W parku działa wiele ścieżek dydaktycznych, które pozwalają zwiedzającym na lepsze poznanie przyrody i historii tego obszaru.

10. Strefy ochrony

Aby lepiej chronić różnorodność biologiczną i krajobraz, park został podzielony na kilka stref o różnym stopniu ochrony. W niektórych miejscach obowiązuje całkowity zakaz wstępu, aby chronić najcenniejsze fragmenty przyrody.

10. Obszar wodny

11,5 % powierzchni parku zajmują obszary wodne m.in. 21 jezior.

10. Lasy iglaste

Aż 98% lasów na terenie parku jest iglastych.

10. Struga Siedmiu Jezior

Na terenie parku znajduje się obszar 7 jezior połączonych ze sobą nazywany Strugą Siedmiu Jezior.

Autor: Pasjonat

Dodaj ciekawostki

Otrzymana wiadomość zostanie dodana na stronę po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji.

Park Narodowy “Bory Tucholskie” pytania


Jaką powierzchnię ma Park Narodowy “Bory Tucholskie”?

Park Narodowy “Bory Tucholskie” ma powierzchnię 47,98 km².

Ile osób odwiedza rocznie Park Narodowy “Bory Tucholskie”?

Park Narodowy “Bory Tucholskie” w 2020 roku odwiedziło 29 000 osób

Jaki obszar objęty jest ochroną ścisłą?

324,30 ha.

Jaki obszar objęty jest ochroną krajobrazową?

78,96 ha.

Jakie jest najwyższe wzniesienie w Parku Narodowym “Bory Tucholskie”?

Najwyższym wzniesieniem jest Góra Wolność (206,1 m n. p.m.).

Jaka największa rzeka przepływa przez Park Narodowy “Bory Tucholskie”?

Przez park przepływa rzeka Brda i Wda.

Jaki największy zbiornik wodny znajduje się w Parku Narodowym “Bory Tucholskie”?

Największe jest jezioro Ostrowite o powierzchni 272 ha.

Jakie zwierzęta występują w Parku Narodowym “Bory Tucholskie”?

W parku występuje wiele gatunków zwierząt, w tym np. łosie, żurawie, czaple siwe, a także wiele gatunków ptaków wodnych i błotnych. W lesie można spotkać jelenie, dziki, sarny, a wśród ssaków również wydry czy borsuki.

Ile kosztuje wstęp do Parku Narodowego “Bory Tucholskie”?

Bilet normalny kosztuje 6 zł, a ulgowy 3 zł.

W jakim mezoregionie znajduje się Park Narodowy “Bory Tucholskie”?

Równina Charzykowska.

Dodaj pytanie / odpowiedź

Otrzymana wiadomość zostanie dodana na stronę po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji.

Najpopularniejsze:


Najnowsze: