Park Narodowy “Ujście Warty”

mar 1, 2024 | Polska, rezerwaty | parki

Park Narodowy

fot. A.Savin / wikipedia.org

Park Narodowy “Ujście Warty” jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce, utworzonym w 2001 roku w województwie lubuskim.

współrzędne: 52°35′36″N 14°44′54″E

Park Narodowy “Ujście Warty” ciekawostki


1. Utworzenie parku

Park Narodowy “Ujście Warty” powstał 1 lipca 2001 roku po połączeniu rezerwatu przyrody Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty, aby chronić mokradła Ujścia Warty.

2. Siedziba główna

Siedziba Parku Narodowego “Ujście Warty” znajduje się we wsi Chyrzyno.

3. Symbol parku

Symbolem Parku Narodowego “Ujście Warty” jest gęś tundrowa.

Park Narodowy "Ujście Warty"

4. Raj dla ornitologów

W Parku Narodowym “Ujście Warty” występuje 245 gatunków ptaków. 26 z nich jest zagrożonych wyginięciem.

5. Migracje ptaków

Park Narodowy “Ujście Warty” leży na trasie migracji ptaków zimujących w Afryce. Dwa razy w roku można obserwować spektakularne migracje, zwłaszcza gęsi.

6. Ścieżki edukacyjne

Dla turystów dostępne są różnorodne ścieżki edukacyjne i punkty widokowe, które pozwalają na bliższe poznanie przyrody parku oraz obserwację ptaków bez zakłócania ich naturalnego środowiska.

7. Ssaki z Ameryki

W parku tym można spotkać szopa pracza i norkę amerykańską.

8. Zimowanie ptaków

Park Narodowy “Ujście Warty” jest miejscem, w którym zimują niektóre gatunki ptaków przybyłe z odległej północy Europy m.in. łabędzie krzykliwe i nieme, bieliki, kaczki oraz gęsi.

Autor: Pasjonat

Dodaj ciekawostki

Otrzymana wiadomość zostanie dodana na stronę po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji.

Park Narodowy “Ujście Warty” pytania


Jaką powierzchnię ma Park Narodowy “Ujście Warty”?

Park Narodowy “Ujście Warty” ma powierzchnię 79,56 km².

Ile osób odwiedza rocznie Park Narodowy “Ujście Warty”?

Park Narodowy “Ujście Warty” w 2020 roku odwiedziło 64 000 osób.

Jaki obszar objęty jest ochroną ścisłą?

6,82 km².

Jaki obszar objęty jest ochroną krajobrazową?

33,77 km².

Jakie jest najwyższe wzniesienie w Parku Narodowym “Ujście Warty”?

brak odpowiedzi

Jaka największa rzeka przepływa przez Park Narodowy “Ujście Warty”?

Główną rzeką jest Warta.

zobacz: Warta ciekawostki

Jaki największy zbiornik wodny znajduje się w Parku Narodowym “Ujście Warty”?

brak odpowiedzi

Jakie zwierzęta występują w Parku Narodowym “Ujście Warty”?

W parku stwierdzono obecność 245 gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Wśród nich są gatunki zagrożone wyginięciem jak wodniczka, derkacz czy żuraw. Park jest także domem dla 43 gatunków ssaków, w tym wydry, gronostaja, borsuka czy bobrów. Dodatkowo, żyje tu wiele gatunków ryb, płazów i gadów.

Ile kosztuje wstęp do Parku Narodowego “Ujście Warty”?

Wstęp jest darmowy.

W jakim mezoregionie znajduje się Park Narodowy “Ujście Warty”?

Kotlina Freienwaldzka, Kotlina Gorzowska.

Dodaj pytanie / odpowiedź

Otrzymana wiadomość zostanie dodana na stronę po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji.

Często odwiedzane: