Wielkopolski Park Narodowy

lut 10, 2024 | ciekawe miejsca, rezerwaty | parki, woj. wielkopolskie

Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy to obszar chroniony utworzony w celu ochrony charakterystycznych dla Wielkopolski ekosystemów leśnych, jeziornych i torfowiskowych.

Lokalizacja: powiat poznański, woj. wielkopolskie (Polska)

współrzędne: 52°16′07″N 16°47′53″E

Wielkopolski Park Narodowy ciekawostki


1. Powstanie parku

Wielkopolski Park Narodowy założony został w 1957 roku. Jest to jeden z najstarszych parków narodowych w Polsce.

2. Siedziba główna

Siedziba Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje się w Jeziorach (część miasta Mosina).

3. Liczba jezior

Na terenie parku znajduje się 11 jezior, które stanowią około 5 % jego powierzchni. Największe z nich to Jezioro Góreckie i Jezioro Budzyńskie.

4. Symbol parku

Symbolem Wielkopolskiego Parku Narodowego jest puszczyk.

Wielkopolski Park Narodowy logo

5. Różnorodność biologiczna

W parku występuje ponad 1400 gatunków roślin oraz ponad 3000 gatunków zwierząt.

6. Kratery meteorytów

W parku znajdują się unikalne obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, jak np. rezerwat przyrody “Meteoryt Morasko”, na którym można zobaczyć kratery powstałe po upadku meteorytów.

7. Historyczne znaleziska

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego odnaleziono wiele śladów osadnictwa z różnych epok, w tym z okresu neolitu oraz średniowiecza.

8. Interaktywne ścieżki dydaktyczne

W parku znajduje się kilka ścieżek dydaktycznych, które w interaktywny sposób przybliżają wiedzę na temat ekosystemów leśnych, wodnych oraz torfowisk.

9. Największe atrakcje

Do najważniejszych atrakcji parku należą: jezioro Góreckie, torfowisko pod Mszar, wieża widokowa na Drodze Dębów, oraz liczne ścieżki dydaktyczne i edukacyjne.

Autor: Pasjonat

Dodaj ciekawostki

Otrzymana wiadomość zostanie dodana na stronę po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji.

Wielkopolski Park Narodowy pytania


Jaką powierzchnię ma Wielkopolski Park Narodowy?

Wielkopolski Park Narodowy ma powierzchnię 76,2 km².

Ile osób odwiedza rocznie Wielkopolski Park Narodowy?

Wielkopolski Park Narodowy w 2020 roku odwiedziło 1 000 000 osób

Jaki obszar objęty jest ochroną ścisłą?

2,60 km².

Jaki obszar objęty jest ochroną krajobrazową?

25,48 km².

Jakie jest najwyższe wzniesienie w Wielkopolskim Parku Narodowym?

Najwyższym wzniesieniem jest Osowa Góra (132 m n.p.m.).

Jaka największa rzeka przepływa przez Wielkopolski Park Narodowy?

brak odpowiedzi

Jaki największy zbiornik wodny znajduje się w Wielkopolskim Parku Narodowym?

Największym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Góreckie o powierzchni ponad 92 ha.

Jakie zwierzęta występują w Wielkopolskim Parku Narodowym?

W parku można spotkać wiele gatunków zwierząt, w tym rzadkie ptaki takie jak bocian czarny czy orlik krzykliwy, a także ssaki takie jak łosie, jelenie, sarny, dziki oraz bobry.

Ile kosztuje wstęp do Wielkopolskiego Parku Narodowego?

Bilet normalny kosztuje 7 zł, ulgowy 5 zł.

W jakim mezoregionie znajduje się Wielkopolski Park Narodowy?

Poznański Przełom Warty, Wysoczyzna Grodziska.

Dodaj pytanie / odpowiedź

Otrzymana wiadomość zostanie dodana na stronę po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji.

Często odwiedzane: