Biblioteka i archiwum Kanady

Biblioteka i archiwum Kanady

Biblioteka i Archiwum Kanady jest najważniejszym instytutem kulturalnym w kraju, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących historii i kultury Kanady.