Biblioteka i archiwum Kanady

Biblioteka i archiwum Kanady

Biblioteka i Archiwum Kanady jest najważniejszym instytutem kulturalnym w kraju, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących historii i kultury Kanady.

Biblioteka Brytyjska

Biblioteka Brytyjska

Biblioteka Brytyjska jest największą biblioteką na świecie. Została założona 1 lipca 1973 roku, stanowiąc ważny kamień milowy w historii brytyjskich instytucji kulturalnych. Czy mogę wypożyczyć książki z Biblioteki Brytyjskiej?