Gród w Biskupinie

Gród w Biskupinie

Gród w Biskupinie jest jednym z największych i najciekawszych stanowisk archeologicznych w Europie. Gród w Biskupinie odkryty został przypadkowo w 1933 roku podczas prac melioracyjno-irygacyjnych w Jeziorze Biskupińskim